نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش روایت عشق- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 آذر 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: محمد محمودی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو