نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ابرها در راه جندی شاپور- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 آذر 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهرداد مهمان دوست علی تاجمیر تنظیم برای رادیو: مهام میقانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو