نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 17 دی 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست نویسنده: باران امیرحسنی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو