نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش زمین خاكی- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 دی 1400 ساعت: 08:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم نویسنده: پویان غفاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو