نسخه آرشیو پخش آرشیو

طلوع بی پایان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 دی 1400 ساعت: 17:05 | مدت: 1 ساعت 50 دقیقه

ویژه برنامه با موضوع الگوگیری از سبك مدیریتی و جهادی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نقش محوری سردار در تامین امنیت و دفاع از حاكمیت و تمامیت ارضی كشور در مقابل گروه های تروریستی/ اذان مغرب: 17:26 موذن: استاد حسن رضائیان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو