نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ریشه های عمیق- قسمت 5(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 دی 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا نویسنده و كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: محسن بهرامی، مجید حمزه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو