نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بودن آرشیو برنامه ای

جمعه 1 بهمن 1400 ساعت: 01:30 | مدت: 1 ساعت

بودن هایی هست كه تا آخرین نفس ها با آدم میمونند. بودن هایی هست كه میشه ازشون كتاب نوشت....
تهیه كننده: امین رهبر كارگردان: شهرام گیل آبادی هنرمندان: بهزاد فراهانی، شمسی صادقی نویسندگان: امین رهبر، احسان فكا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو