نسخه آرشیو پخش آرشیو

ترین ها آرشیو برنامه ای

جمعه 6 اسفند 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

این برنامه اختصاص به معرفی برترین ها در حوزه های مختلف دارد\r\n\r\n
موضوع: معرفی طنازترین سلبریتی ها به انتخاب ترین ها\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو