نسخه آرشیو پخش آرشیو

خدا اجازه(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 10 اردیبهشت 1401 ساعت: 04:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان- اذان صبح به افق تهران: 4:41- موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو