نسخه آرشیو پخش آرشیو

نبض آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 ساعت: 23:45 | مدت: 14 دقیقه 59 ثانیه

بررسی بیماریها و علائم آن و راههای درمانی- آیا به پایان كرونا نزدیك شده ایم؟\r\n
تهیه كننده: پانته آ پاچنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو