نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ آرشیو برنامه ای

شنبه 7 خرداد 1401 ساعت: 18:00 | مدت: 1 ساعت

جنگ مفرح با نمایش های طنز و ترانه های شاد
موضوع: نمایش طنز با نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی با شعار با ما بخند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو