نسخه آرشیو پخش آرشیو

كتاب بان آرشیو برنامه ای

شنبه 21 خرداد 1401 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

ترویج كتابخوانی؛ ضرورت آموزش مستمر كتابداران روستایی و عشایر
عبدالرسول خسروی و خانم منیر همایونی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو