نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش نامورنامه- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 تیر 1401 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

روایت نمایش گونه از شاهنامه فردوسی\r\n \r\n
راوی: محسن بهرامی تهیه كننده: ملیحه مرادی جعفری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو