نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوپ جوجه برای روح آرشیو برنامه ای

جمعه 3 تیر 1401 ساعت: 23:15 | مدت: 44 دقیقه 59 ثانیه

مجموعه نمایش هایی براساس داستان های تاثیرگذار و تامل برانگیز\r\n \r\n
كارگردان: مجید حمزه تهیه كننده: فرشاد آذرنیا هنرمندان: شهین نجف زاده، مهدی نمینی مقدم، مهرخ افضلی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو