نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش سال های سنگی- قسمت 12 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 مرداد 1401 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

سال های سنگی نه حكایت پلی است سنگی كه بر رودخانه ای ساخته می شود و نه حكایت چاپخانه ای سنگی است كه شب نامه های مشروطه خواهان را چاپ می كند. سال های سنگی، حكایت بارش سنگ های بلا بر سر مردمانی است كه تشنه عدالت بودند و عدالتخانه.....\r\n \r\n
كارگردان: رضا عمرانی نویسنده: مرضیه رشیدبیگی تهیه كننده: فرشاد آذرنیا هنرمندان: شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیزمحمدی، بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند، شیوا رفیعیان، مهرداد مهماندوست، محمد آقامحمدی، امیر فرحان نیا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو