نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه تكیه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 مرداد 1401 ساعت: 18:45 | مدت: 1 ساعت

كربلا را هركس به شیوه خاص خود و با توجه ظرفیت ظرفش از این دریای بیكران برداشت و برای دیگران روایت می كند. كافه تكیه با دعوت از هنرمندان و شاعران، كربلا شكل دیگری روایت خواهد كرد...
تهیه كننده و گوینده : میلاد جباری مولانا\r\nنویسنده: فهیمه خاكزاد\r\nدستیاران تولید: ساجده نیك صفت، حمیده خرادپور\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو