نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتاورد آرشیو برنامه ای

سه شنبه 18 مرداد 1401 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

نقد و بررسی امور كلان فرهنگی كشور با حضور كارشناسان حوزه های مختلف فرهنگی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\n پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\n شماره پیامك: 983000094+\r\n تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو