نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان- اعتقادی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 مرداد 1401 ساعت: 18:00 | مدت: 45 دقیقه

پاسخگویی به پرسشهای دینی و اعتقادی
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده) و حجت الاسلام محمدی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو