نسخه آرشیو پخش آرشیو

جرعه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 23 مرداد 1401 ساعت: 12:25 | مدت: 10 دقیقه

شرح احادیث كافی- كتاب الایمان و الكفر- باب 136 باب الظلم- حدیث بیستم
سید ابوالقاسم غضنفری(تهیه كننده) و حجت الاسلام حسینی قمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو