نسخه آرشیو پخش آرشیو

پلاك 20 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 شهریور 1401 ساعت: 10:30 | مدت: 20 دقیقه

از معضلات و مشكلات جامعه امروزی گسست و شكاف بین نسل های مختلف است. خانواده به عنوانِ مهمترین و اساسی ترین ركنِ یك جامعه می تواند در تربیت، پرورش و شكل گیری شخصیتِ افراد نقشِ مهمی ایفا كند. یك خانواده خوب می تواند افراد توانمند و تاثیرگذاری به جامعه انسانی پیرامونِ خود معرفی كند و.....\r\n \r\n
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده: مجید حیدری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو