نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 مهر 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

نمایش طنز با نقد مسایل سیاسی، اقتصادی، ورزشی ، اجتماعی با شعار با ما بخند\r\n
موضوع: در نمایش زن مزاحم سیامك و ژامك زن و شوهری هستند كه سعی در برطرف كردن مشكلات خود دارند ولی ...\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو