نسخه آرشیو پخش آرشیو

فتح نامه خرمشهر آرشیو برنامه ای

سه شنبه 3 خرداد 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

فتح خرمشهر در عملیات\r\nبزرگ بیت المقدس - روز\r\nمقاومت و ایثار
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو