نسخه آرشیو پخش آرشیو

من انقلابی ام آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 2 شهریور 1401 ساعت: 09:05 | مدت: 30 دقیقه

شاخصه های دولت انقلابی(اشتغالزایی- توجه به تولید داخلی)
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده) و حجت الاسلام باقرزاده(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو