نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاردانش آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت: 15:05 | مدت: 50 دقیقه

مجله رادیویی بامحوریت شناسایی شركت های دانش بنیان و طرح مشكلات و موانع این شركت ها به اهمیت این موضوع در آینده و تاثیر آن درجامعه می پردازد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو