نسخه آرشیو پخش آرشیو

هفت شنبه آرشیو برنامه ای

جمعه 16 دی 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

این برنامه یك مجله رادیویی شاد است كه برمبنای رویدادهای اقتصادی هفته تهیه و پخش می گردد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو