نسخه آرشیو پخش آرشیو

به توان زندگی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 بهمن 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه ای با محوریت مدیریت هزینه های اقتصادی در خانواده با توجه به سبك زندگی ایرانی و اسلامی
برای انتخاب اهداف در زندگی چه نكاتی را باید در نظر گرفت؟ آیا مدیریت آرزوها امكانپذیر است؟

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو