نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوآوران آرشیو برنامه ای

دوشنبه 10 بهمن 1401 ساعت: 14:40 | مدت: 20 دقیقه

برنامه ای با محوریت معرفی شركتهای دانش بنیان، دستاوردهای ملی و ظرفیتهای اقتصادی آنها

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو