نسخه آرشیو پخش آرشیو

بزرگراه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 بهمن 1401 ساعت: 19:05 | مدت: 50 دقیقه

مجله عصرگاهی آخر هفته های رادیو اقتصاد كه نخ تسبیح هر برنامه موضوع ان برنامه است كه متناسب با اخر هفته و ماموریت شبكه طراحی می شود و در تمام بخشها تلاش برای اصلاح رفتارهای غلط اقتصادی بر اساس سبك زندگی ایرانی اسلامی خواهد شد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو