نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهی كه رفته ایم آرشیو برنامه ای

جمعه 26 اسفند 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 15 دقیقه

بررسی پیشرفتها و دستاوردهای علمی و دانش- درمان كودكان سرطانی با روش كار سل تراپی نخستین بار در كشور همراه با دكتر امیرعلی حمیدیه رئیس پزوهشكده ژن
تهیه كننده: پانته آ پاچنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو