نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله سالمندی آرشیو برنامه ای

شنبه 9 اردیبهشت 1402 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

غربالگری های سالمندان
با حضورخانم دكتر ژاله زندیه (متخصص طب سالمندی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو