نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله سالمندی آرشیو برنامه ای

شنبه 23 اردیبهشت 1402 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت

بی اختیاری ادراری در سالمندان\r\n
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو