نسخه آرشیو پخش آرشیو

نردبان آرشیو برنامه ای

دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت: 18:35 | مدت: 25 دقیقه

هدف اصلی این برنامه آگاهی و شناخت از زمینه های متنوع برای بروز انواع هوش برای داشتن زندگی با كیفیت و توام با آرامش است.
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو