نسخه آرشیو پخش آرشیو

افق روشن آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 3 خرداد 1402 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

زیست مجازی كودكان
\r\nارتباط تلفنی با آقای سیدعلیرضا ال داوود (پژوهشگر شبكه های اجتماعی ) و آقای خسرو سلجوقی (پژوهشگر فضای دیجیتال)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو