نسخه آرشیو پخش آرشیو

افق روشن آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

دخانیات تهدیدی برای محیط زیست
ارتباط تلفنی با خانم فاطمه اكبرپور (رئیس اداره محیط زیست محیط آب خاك پسماند اداره كل محیط زیست استان تهران) و دكتر حسن آذری پور (عضو كمیته آموزش و ارتقای سلامت ستاد كشوری كنترل دخانیات)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو