نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش در نبردی مشكوك- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 آبان 1401 ساعت: 04:00 | مدت: 30 دقیقه

جیم نولان به خاطر ناراضی بودن از شرایط موجود وارد حزب مخالف میشود او با فردی به نام مك اشنا میشود و به شهر تورگاس میروند كه دارای باغهای سیب است و مالكین این باغها از كارگران فصلی استفاده میكنند و به دلیل پایین بودن دستمزد انان را به اعتصاب دعوت میكنند....\r\n \r\n
نویسنده: رضا جابر انصاری تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: توران مهرزاد، مهین نثری، احمد اقا لو، علی میلانی، مهرداد عشقیان، امیر فرهانیا، مهدی نمینی مقدم، سینا نیكو كار، مسعود زنوذی راد، بهرام ابراهیمی، محمد رضا علی، ایوب اقا خانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو