نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اولین مربی- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 آبان 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

حبیب اله بلور ادعای زنگ می كند و میخواهد با شكست دادن اسداله صاحب زنگ بشود اما كشتی شان به نتیجه میماند و تصمیم می گیرند كه...\r\n
تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مهدی طهماسبی، اكبر ملایی نویسنده: پویان غفاری\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو