نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خط شكن- قسمت 30 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 اسفند 1399 ساعت: 08:10 | مدت: 20 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: محمد شریفی مقدم، شهریار حمزیان، شمسی صادقی نویسنده: عباس اقسامی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو