نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خشم شب- قسمت 2(تكرار) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 5 دی 1400 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: امیر زنده دلان هنرمندان: بهادر ابراهیمی، محمدرضا قلمبر نویسنده: جعفر غلام پور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو