نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خانه عمه ناهید- قسمت 2 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

عمه ناهید با نیت كمك به كسب و كار برادر زاده اش بهنام حاضر میشود، خانه تاریخی و ارزشمندش را اجاره بدهد. بهنام كه كه در واقع در صدد تهیه پول برای مهاجرت از ایران است، بدور از چشم عمه در حال تهیه مدارك لازم است و بی صبرانه منتظر پول رهن خانه اوست. در حالی كه عمه بی خبر از همه جا دو تا از اتاق های خانه اش را به دو دختر دانشجو كه سخت شیفته معماری خانه شده اند، اجاره می دهد. اینكار باعث خشم و اعتراض بهنام می شود. عمه كه دلیل ناراحتی او را نمی داند، بسیار آشفته می شود. دخترها برای شاد كردن او برایش تولد می گیرند تا خوشحالش كنند. از طرفی بهنام كه نقشه هایش را برباد رفته می پندارد با تشویق دوست نابابش، شهرام تصمیم می گیرد با دزدیدن سند خانه عمه، راهی برای تهیه پول بیابد...
تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی نویسنده: زهرا رفیعی گیلوایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو