نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خشم شب- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 دی 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدیه تقی زاده كارگردان: امیر زنده دلان هنرمندان: بهادر ابراهیمی، محمدرضا قلمبر نویسنده: جعفر غلام پور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو