نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش استاد بزرگ- قسمت 9 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 15 دقیقه

بعد از هشت، نه ماه ارین و خونواده اش از ارمنستان برمی گردند و همون بدو ورود با اگهی فوت اقای تابش رو برو می شوند. گل بانو پیشنهاد میدهد دوباره به قائم شهر برگردند ولی علی ترجیح می دهد قبل از مسابقات در مورد جابجایی حرفی نزنه. این مسابقه برای ارین سرنوشت سازه. قراره تنها توی مسابقات شركت كنه و رقابت بین پنجاه تا كشوره. ارین تمام هشت مسابقه رو می بره ولی در دور اخر با حریف اسراییلی روبرو می شه. دو دقیقه وقت داره تصمیم بگیره بازی كنه یا نه. ارین در اون لحظه سرنوشت ساز تصمیم می گیره به خاطر احترام به بچه های مظلوم فلسطین از ادامه بازی انصراف بده و همین تصمیمش جنجالی بزرگ به پا میكنه و همه رو شوكه می كنه....
تهیه كننده: طیبه محمد علی كارگردان: امیر زنده دلان هنرمندان: راضیه مومیوند، مهرداد عشقیان نویسنده: مرضیه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو