نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جیبوتی كجایی- قسمت 9(تكرار) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

الهه و فریده همدیگر را در پارك میبینند. فریده و همسرش كمال جوری وانمود میكنند كه انگار از مهاجرت راضی هستند. در صورتی كه آنها هم وضعیت خوبی ندارند. تا جاییكه نوید و الهه متوجه میشوند كمال و فریده در پارك بلال فروشی میكنند...\r\n \r\n
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده، كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، امیر فرحان نیا، نویسنده: روح الله نوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو