نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش استاكس نت- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 21 بهمن 1399 ساعت: 01:00 | مدت: 20 دقیقه

مصطفی فهمیده كه خسروی در خارج از كشور دستگیرشده و خودش را به آب و آتش می زند تا او را كه به خاطر سایت نطنز گرفتار شده نجات دهد. او آبروی خسروی را آبروی نظام می داند. دفاع بیش از حد او از یك پیمانكار برایش درد سر می شود و این سوءظن را ایجاد میكند. سایت، یك نیروی مهندس جوان استخدام كرده كه با توجه به تعلیق بودن فعالیت های هسته ای، ایجاد شبهه كرده و گویا با یك پارتی كلفت وارد سایت شده است. مرخصی رضا قشقایی راننده ی مصطفی تموم شده و قراره از این بعد با هم به نطنز بروند.
تهیه كننده: اشرف سادات اشرف نژاد كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ایوب اقاخانی، حمید منوچهری، حمید یزدانی نویسنده: مرضیه بامیری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو