نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خط آفساید- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

نمایش خط آفساید قصه زندگی یك جوان فوتبالیست شهرستانی است كه به تهران آمده و در یك تیم مطرح پایتخت فوتبال بازی می كند و به تیم ملی هم دعوت شده است او در یك تصادف ساختگی با دو نفر شیاد مواجه می شود و مسیر زندگی اش از آن به بعد تغییر می كند....

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو