نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جیبوتی كجایی- قسمت 12(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 6 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

نوید در حین حمل كیسه در یك كارخانه، با كمال كه او هم كارگر آنجاست برخورد میكند. آنها از آنجا بخاطر دعوا با سركارگر اخراج میشوند. نوید تصادفا كفشش را پای یك مرد میبیند و تعقیبش میكند نوید و كمال تصمیم میگیرند كه شب به آدرس همان مرد بروند شاید بتوانند مدارك را پیدا كند. نوید و كمال مدارك را پیدا میكنند اما متوجه میشوند به مكان قاچاقچیان اسلحه وارد شده اند. همان لحظه پلیس وارد میشود و آنها را دستگیر میكند. اما با تحقیقات متوجه بیگناهی نوید و كمال میشوند. سرانجام با پیدا شدن مدارك، همه تصمیم میگیرند به ایران برگردند اما حضورشان را مخفی كنند تا پولی بدست بیاورند. نوید پایش بریده میشود. در بیمارستان، مشت بابا و محمود، نوید را میبینند و به نصرت خبر میدهد كه نوید را در بیمارستان دیده است. نصرت هم به بهجت میگوید. بهجت هم فورا با الهه تماس تصویری میگیرد و الهه و نوید وانمود میكنند كه در خارج هستند. اما محمود، نصرت را وادار میكند كه به بیمارستان بروند تا از پرستار بخش راجع به نوید پرس و جو كنند.\r\n \r\n
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده، كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، امیر فرحان نیا، نویسنده: روح الله نوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو