نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جیبوتی كجایی- قسمت 10(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

الهه و فریده همدیگر را در پارك میبینند. نوید و الهه متوجه میشوند كمال و فریده در پارك بلال فروشی میكنند. نوید در حین حمل كیسه در یك كارخانه، با كمال كه او هم كارگر آنجاست برخورد میكند. آنها از آنجا بخاطر دعوا با سركارگر، اخراج میشوند. نوید تصادفا كفشش را پای یك مرد میبیند و تعقیبش میكنند نوید و كمال تصمیم میگیرند كه شب به آدرس همان مرد بروند شاید بتوانند مدارك را پیدا كند...\r\n \r\n
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده، كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهناز بستاندوست، امیر فرحان نیا، نویسنده: روح الله نوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو