نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تبخال- قسمت 6 آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت: 06:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهرداد مهماندوست، رحمان باقریان نویسنده: مژگان قربانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو