نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش خانه عمه ناهید- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 تیر 1400 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

عمه ناهید با اجاره دادن بخشی از خانه اش به دخترهای دانشجو سبب نارضایتی برادر زاده اش بهنام می شود. او كه در فكر تهیه پولی برای مهاجرت از ایران است به پیشنهاد دوستش شهرام تصمیم می گیرد پنهانی سند خانه عمه را بدزدد. در میان دخترهای دانشجو، بهار كه دختر زیركی است به موقع از ماجرا مطلع می شود و دزد را گیر می اندازد و سبب رسوایی بهنام می شود، اما از آنجا كه دخترها قصد ناراحتی عمه را ندارند موضوع را از عمه پنهان می كنند و در عوض پسرها را مجبور می كنند تا به بازسازی و تعمیرات حیاط و باغچه ها بپردازند....
تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی نویسنده: زهرا رفیعی گیلوایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو