نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جنون در شب حادثه- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 مهر 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 30 دقیقه

اشكان تك فرزند خانواده ای است كه شرایط مالی خوبی دارند و اشكان میخواهد به استرالیا برود اما دوستانی پیدا میكند كه برایش دردسر ایجاد می كنند و...\r\n \r\n
تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: فریبا متخصص، فریدون محرابی نویسنده: بهرام اكبری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو