نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش امید دمیدن- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 10 آبان 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 30 دقیقه

كمیته ای در بیمارستان نمازی شیراز كه بیشترین اعمال جراحی پیوند را انجام می دهد مامور بررسی امكان پیوند عضو به نوزادان با وزن زیر پنج كیلو و كاهش تلفات آنان می كند. دكتر رستمی از این كمیته به تهران می آید تا با موسسه رویان و سایر نهادهای پزشكی كه در امر باروری فعال هستند مذاكره و راهكارهای بهبود مراحل باروری و مراقبت های پزشكی پس از تولد را از نزدیك مطالعه كند.....
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: فریدون محرابی، محسن بهرامی، نوشین حسن زاده، نگین خواجه نصیر، سینا نیكو كار، معصومه عزیز محمدی، قربان نجفی \r\n نویسنده: داوود نقلانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو